військово-морський ліцей
 

критерії оцінювання з української мови

Вступне випробування з української мови проводиться у письмовій формі (диктант) за завданнями розробленими Департаментом військової освіти та науки Міністерства оборони України з вимогами чинних навчальних програм вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Зміст завдань вступного випробування для вступників до 10 класу відповідає діючій програмі вивчення української мови для загальноосвітніх навчальних закладів “Рідна мова. 5-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів” / Л.В. Скуратівський та інші.

Текст диктанту та критерії оцінювання правописних (орфографічних і пунктуаційних) умінь вступників до 10 класу визначатимуться за посібником: "Збірник диктантів для підсумкової атестації з української мови. 9 клас" (авт. Мацько Л.І., Христенко В.Ф., Сидоренко О.М., Мацько О.М. - К.: Центр навчально-методичної літератури, 2013), рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013р. №55). У збірнику представлено тексти, обсяг яких відповідає вимогам чинної програми з урахуванням того, що державна підсумкова атестація триває довше, ніж звичайна тематична контрольна робота у формі диктанту.

На проведення вступного випробування з української мови відводиться 1 астрономічна година (60 хвилин). Відлік часу розпочинатиметься з початком читання вчителем тексту. Використання учнями допоміжних джерел (словники, довідники, підручники тощо) під час проведення державної підсумкової атестації не допускається.

Результати вступного випробування з української мови оцінюються однією оцінкою на підставі таких критеріїв:

орфографічні та пунктуаційні помилки обраховуються разом і оцінюються однаково;

помилка в слові, яке повторюється у диктанті кілька разів, уважаються однією помилкою; помилки на те саме правило, але в різних словах і різних реченнях уважаються різними помилками;

розрізняють грубі і негрубі помилки; до негрубих відносять: винятки з усіх правил; написання великої літери в складних власних назвах; правопис прислівників, утворених від іменників з прийменниками; у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях на кшталт не хто інший, як …; не що інше, як …; ніхто інший не …; ніщо інше не …); заміна одного співвідносного розділового знака іншим; заміна українських букв російськими; під час остаточного обрахунку помилок дві негрубі помилки вважаються однією грубою;

за наявності у диктанті більше п’яти виправлень оцінка знижується на один бал;

орфографічні і пунктуаційні помилки на правила, які не включені до шкільної програми, виправляються, але не враховуються.

 

Схема відповідності кількості набраних балів до оцінки за 12-бальною системою оцінювання

Кількість

набраних балів

Допустима кількість помилок

1

15 – 16 і більше

2

13 – 14

3

11 – 12

4

9 – 10

5

7 – 8

6

5 – 6

7

4

8

3

9

1 + 1 (негруба) – 2

10

1

11

1 (негруба)

12

-

Скачати Правила прийому до Військово-морського ліцею в форматі .doc

новини

Зустріч з командувачем

Командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Гайдук у Одесі відвідав Військово-морський ліцей.

02/13/15

Пам'яті Крут присвячується...

У Військово-морському ліцеї впроведено історично-літературний усний журнал.

01/28/15

День Святого Миколая

У Військово-морському ліцеї відбулося свято з нагоди святкування Дня Святого Миколая.

12/18/14

Змагання між ліцеями

З нагоди святкування 24 річниці Збройних Сил України, між Військово-морським і Одеським ліцеєм з посиленою фізичною підготовкою, була проведена спартакіада.

12/04/14

Вихованці принесли клятву

Ліцеїсти одеського Військово-морського ліцею урочисто поклялися продовжувати традиції і гідно служити народу України

10/14/14